• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  ( Vision )

  โรงเรียนบ้านบางเบน  จัดการศึกษา  ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  ปรัชญา
  สังคมสำคัญ ช่วยกันรับผิดชอบ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-20 20:26:22 น.

โรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828038 อีเมล์: banbangbenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์ โทรศัพท์: 0808919663 อีเมล์: mai_3317@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]