• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านด่าน

     

   

   

  1

  พ.ต.อ.สัญญา  ประกอบผล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นางกรรณิกา  พันธุโพธิ์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  3

  นางสาวอรุณศรี  นิลวิเชียร

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  4

  นายบันเทิง  รัตนชาติ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายจตุพร  คงหาญ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6

  นายไพโรจน์  เตี่ยวสกุล

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  พระครูนิยมธรรมาวุธ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  8

  ร.ต.ต.บุญเกื้อ  หนูสาย

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  9

  นายพิจิตร  ช่วยชนะ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  10

  นายมงคล  ศรีคง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  11

  นายสุมนต์  จันทร์สว่าง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  12

  นายสุทธิพงษ์  รัชนิพนธ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  13

  นายพลายบัว  เพชรทะนันท์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  14

  นายสาโรจน์  วิทยชาญวิฑูร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  15

  นายวันชาติ  สุทธิศักดิ์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขา ฯ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-20 15:23:54 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897126 อีเมล์: bandanschool5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Nutthakarn Choeichuen โทรศัพท์: 0953958290 อีเมล์: thanutnarat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]