• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านบางปรุ

                   โรงเรียนบ้านบางปรุ  เดิมสร้างในท้องที่หมู่ 6  โดยมีนายพัว คงหาญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เป็นผู้จัดสร้าง  โดยขอความช่วยเหลือจากราษฎร  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 รวบรวมทุนทรัพย์และสละแรงงานในการปลูกสร้าง  ต่อมานายเสี่ยงจุ้ย ลิ่มตัน  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล"  มีนางสาวสมภพ คงหาญ  เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่  ต่อมาราชการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านบางปรุ" ในปี พ.ศ.2500  ทางราชการได้ให้งบประมาณ 32,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 อาชีวะ  และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2501  ใน พ.ศ.2511 ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ ป.1ก. ขนาด 2 ห้องเรียน  มีอุปกรณ์พร้อมด้วยงบประมาณ 40,000 บาท

    สภาพปัจจุบัน

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางปรุได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครู 8 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตรจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยมี  นายจตุพร  พิณแก้ว  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรุ  คนปัจจุบันตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-25 23:04:23 น.

โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จตุพร พิณแก้ว โทรศัพท์: 0906980213 อีเมล์: 1869900091851 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]