• Social Network
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  "จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรมตามมาตรฐานชาติ โดยใช้เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วม"

  อัตลักษณ์

  "สุขภาพดี มีน้ำใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

  เอกลักษณ์

  "โรงเรียนสวยด้วยมือเรา"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]