โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายนัดนวุธิ์  รัชนิพนธ์  ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  2. นางอรวรรณ  เลี่ยมสุวรรณ  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายนภดล  ศิริธวัช  ผู้แทนครู

  4. นายสาโรจน์  วิทยชาญวิฑูร  ผู้แทนองค์การชุมชน

  5. นายสุรชัย  ยอดสนิท  ผู้แทนศิษย์เก่า

  6. พระครูนิยมธรรมาวุธ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  7. นายฮูหมอด  ชีพเหล็ก  ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม

  8. นายอดุลย์  พันธุ์โพธิ์  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  9. ร.ต.ต บุญเกื้อ  หนูสาย  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  10. นางสาววิมลศรี  ตะโฉ  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  11. นางสาววรติกร  พูลเดช  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  12. นายพิศาล  เท่าซุง  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  13. นายคำแดง   พรมดาว  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  14. นายมงคล  ศรีคง  ผู้ทรงคุณวูฒิ

  15. นายวีระศักดิ์  ภู่ขันเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:11:26 น.

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 077828563 อีเมล์: kaperwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล โทรศัพท์: 0857984376 อีเมล์: merfiess_wh@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]