โรงเรียนบ้านในเหมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน

  สุขภาพดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   คู่คุณธรรม

   

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านในเหมือง   มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม   เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตย   ภูมิใจในประเพณี   และวัฒนธรรมท้องถิ่น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:24:13 น.

โรงเรียนบ้านในเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077-595212 อีเมล์: ฺBannaimuang@gamil.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ วงค์นิ่ม โทรศัพท์: 085-8881806 อีเมล์: Lukfon_357@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]