โรงเรียนบ้านหนองปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองปลา  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2479    ในพื้นที่หมู่ที่  9  ตำบลนาขา   โดยความร่วมมือของท่านพระครูธรรมจารีมณีวงศาจารย์  และนายพร้อม  ทองสกุล  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  เป็นอาคารชั่วคราว  มีนายพิตร  มนตลักษณ์   เป็นครูใหญ่  ให้ชื่อว่า   โรงเรียนบ้านหนองปลา   ตำบลนาขา  2 ปี พ.ศ. 2486  นางหีตภัย  ได้อุทิศที่ดินให้พระเดชพระคุณท่านธรรมจารีมุณีวงศาจารย์ กว้าง 1เส้น ยาว 2 เส้น 4 วา ในพื้นที่หมู่ที่ 7  ตำบลนาขา  จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในพื้นที่ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2488  เป็นโรงเรียนยกพื้น สูง   1   เมตร  กว้าง  8  X  12  เมตร เสาไม้มีมุขหน้าพื้นกระดาน  หลังคามุงสังกะสี  ไม่มีฝา  นายพิตร  มนตลักษณ์  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 1  ธันวาคม  2500  นายพิตร  มนตลักษณ์  ถึงแก่กรรม  ทางราชการแต่งตั้งให้  นายกระจ่าง  พะลัง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านในหูตมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  มีนางน้าว  รัตนหาญ  เป็นครูผู้สอน  มีนักเรียนทั้งหมด  45  คน ปี พ.ศ.  2502  ได้รับงบประมาณ  1,500  บาท  เปลี่ยนพื้นไม้กระดานที่ชำรุด  ผู้ปกครองบริจาคเงิน  604  บาท สร้างบันไดถาวร  12   มกราคม  2504 นายกระจ่าง  พะลัง  ย้ายไปทำการสอนโรงเรียนบ้านน้ำตก  นางน้าว  รัตนหาญ   รักษาการแทนครูใหญ่  จนถึงวันที่  17   มกราคม  2504  ทางราชการ  แต่งตั้ง นายดุลย์  โรยสุวรรณ จากโรงเรียนบ้านบางหยี มารักษาการครูใหญ่  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2508  นายดุลย์  โรยสุวรรณ  ย้ายไปโรงเรียนวัดถ้ำ เขาเงิน  ทางราชการแต่งตั้ง  นายนัด  ศรีเวชนันต์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านในเหมือง  มาดำ รงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่  มีนางปิ่นแก้ว  สุวรรณพาหุ  เป็นครูผู้สอน พ.ศ. 2513    นายนัด  ศรีเวชนันต์  พร้อมนางปิ่นแก้ว    สุวรรณพาหุ  ได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อย้ายโรงเรียน  จากที่ตั้งอยู่เดิม  ไปตั้งในที่ของนายแพน  ฉิมมณี  ซึ่งมอบให้สร้างอาคารเรียนในนามของ    นางประพิศ  ฉิมมณี  บุตรสาว  จำนวน  8 -1-76  ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 7  ตำบลนาขา  ริมถนนเอเซีย สาย 41  ในปัจจุบัน  ที่ประชุมเห็นด้วย  นายมังกร  วรวิสุทธิสารกุล  บริจาคเงิน  2,800 บาทเศษ  สร้างอาคารชั่วคราว กว้าง  8 เมตร ยาว 18  เมตร  โดยผู้ปกครอง  ร่วมแรงกันในการก่อสร้าง  แล้วเสร็จเปิดทำการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2513 มีครู 2 คนคือ นายนัด ศรีเวชนันต์  เป็นครูใหญ่ และ นางปิ่นแก้ว  สุวรรณพาหุ  เป็นครูผู้สอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียน  63 และในปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองปลา ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 89 คน

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:56:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 0966530707 อีเมล์: bannongphalangsaul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร โรยสุวรรณ โทรศัพท์: 087-8845190 อีเมล์: Supapon_Jim@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]