โรงเรียนบ้านหนองปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านหนองปลา

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  1.

  นายประสงค์  พรหมสถิตย์

  2.

  นางสาวอรวรรณ  ฤกษ์สมุทร

  3.

  นางสาวเพ็ญศรี  มีสติ

  4.

  นายวิชัย  อรุณโชติ

  5.

  นางสาววาสนา  อ้นเสถียร

  6.

  นายโสภณ  ปั้นจันทา

  7.

  นายโสภณ  ช่วยเกิด

  8.

  นางสุภาพร  โรยสุวรรณ

  9.

  นายวรวิทย์  ศรีสุพล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:56:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 0966530707 อีเมล์: bannongphalangsaul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร โรยสุวรรณ โทรศัพท์: 087-8845190 อีเมล์: Supapon_Jim@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]