โรงเรียนบ้านหนองปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • “ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านหนองปลา เน้นอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะชีวิตที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพแข็งแรงตามสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ภายใต้การสนับสนุนจากท้องถิ่นและชุมชน”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:56:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 0966530707 อีเมล์: bannongphalangsaul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร โรยสุวรรณ โทรศัพท์: 087-8845190 อีเมล์: Supapon_Jim@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]