โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวิโรจน์  แซ่เอียะ                                   ประธานคณะกรรมการ

  2.นางอรวรรณ  ด้วงทอง                                 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นายสิทธิชัย   คงนวน                                   กรรมการผู้แทนครู

  4.นางวรรณภา  กิ้มจันทร์                                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.นายภูษิต  หีตภุมรินทร์                                  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นางจรรยา   ชนะ                                          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.นายพรนีย์ยา  ชุมวรฐายี                               กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  8.นายวันชัย   คงปาน                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:20:55 น.

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077611921 อีเมล์: watthepnimit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลิต้า ลิมาน โทรศัพท์: 0887908623 อีเมล์: lita7270@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]