โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  1. ด.ช. ทวีศักดิ์  คงมี                        ประธานนักเรียน

  2. ด.ช. สุริยา      ดำอุดม                  รองประธานนักเรียน

  3. ด.ญ. พรพรรณ  ดรกางสี                คณะกรรมการ

  คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

  1.ด.ญ. พรทิพย์  บุตรพรม                   ประธานนักเรียน

  2.ด.ญ. ธนวัฒน์  พรหมขุนทอง           รองประธานนักเรียน

  3.ด.ญ. ขวัญดี  เนื้อแก้ว                      คณะกรรมการ

   

  คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

  1.ด.ญ.นารีพร  เมืองทิพย์            ประธานนักเรียน

  2.ด.ช.พัชระ  เสนาคชวงศ์           รองประธานนักเรียน

  3.ด.ญ.นภัสสร  นวลลภ                คณะกรรมการ

   

  คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557

  1.ด.ญ.เสาวณีย์  จันทร์งาม          ประธานนักเรียน

  2.ด.ญ.จิรพัชร  รวดเร็ว                 รองประธานนักเรียน

  3.ด.ญ.จินตนา  ปลอดภัย             คณะกรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:20:55 น.

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077611921 อีเมล์: watthepnimit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลิต้า ลิมาน โทรศัพท์: 0887908623 อีเมล์: lita7270@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]