โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  วิชาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำการกีฬา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:20:55 น.

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077611921 อีเมล์: watthepnimit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลิต้า ลิมาน โทรศัพท์: 0887908623 อีเมล์: lita7270@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]