โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นางลัดดา  สุปัญญาพงศ์     ประธานกรรมการ

  2. นายสุเทพ ลิ่มพรางกุล         กรรมการ

  3. นายผจญ ปิยณัติดิพูล          กรรมการ

  4. นายสมคิด ทิพย์รัตน์            กรรมการ

  5. นายประหยัด เพ็งจันทร์      กรรมการ

  6. ร.ต.อ.อัครเดช  สงจันทร์     กรรมการ

  7. นายอภิชา  สมชื่่อ               กรรมการ

  8. นางอรพรรณ์  แก้วโยธิน      กรรมการ

  9.  นายจรัส  ศรีภัคดี              กรรมการ

  10. นายเฉลิม บุญมาก           กรรมการ

  11. นายประยงค์ เครือหงษ์     กรรมการ

  12. พระครูปริยัติกิจวิธาน         กรรมการ

  13. พระครูสุรินทร์วชิรปัญโญ   กรรมการ

  14. นายสุนทร  ส่งแสง            กรรมการ

  15. นายประทีป มณีบางกา   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 10:25:06 น.

โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]