โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •            โรงเรียนบ้านม่วง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13  ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2483  ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียง 1 ปี วันเปิดทำการสอน มีนายชื่น   โอปรัศดัม ศึกษาธิการอำเภอสมัยนั้นเป็นประธาน และทำการสอนนักเรียนเป็นปฐมฤกษ์  มีนายกลีบ  ขาวทอง  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 16 คน  คือ นายกลีบ  ขาวทอง  นายพิณ   รามภักดี  นายขัน บุรีสวัสดิ์ นายเจริญ สุขมาตย์  นายเขียน  อินทจันทร์  นายคล้อย  ภิบาลศักดิ์  นายดิษฐ์   จิตณรงค์   นายชิต  พาหุมันโต  นายขิน  แก้วเรือง  นายจรูญ  พรหมวิเชียร  นางพิตราพร  บุญชัด  นายโชติ  รัตนศรี  นายไพโรจน์  ชูช่วย  นางอารี  อักษรกุล  นายอนุพงค์  สุวรรณเวหา  และนางสาวชฎาพร  เสนเผือก ตามลำดับ  นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนบ้านม่วงมาจนถึงปัจจุบัน (2561) มีอายุรวม 78 ปี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:11:40 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 0625946323 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุธาทิพย์ เดชโฮม โทรศัพท์: 0950165284 อีเมล์: angelgirl2531@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]