โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วง

  1.  นายโสภณ             มะเดื่อ                                              ประธานกรรมการ

  2.  นายเสวียน             พัทธานิล                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นางจอย                 นะวาโย                                           ผู้แทนองค์กรชุมชน

  4.  นางดารารัตน์          คีรีเดช                                             ผู้แทนผู้ปกครอง

  5.  นายเถ็ก                  สุวรรณชาตรี                                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายอนันต์               ณ วาโย                                           ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระสมุห์คล้อย         ฐานงฺกโร                                         ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นางสมนึก                จันทบุรี                                           ผู้แทนครู

  9.  นางสาวชฎาพร         เสนเผือก                                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:11:40 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 0625946323 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุธาทิพย์ เดชโฮม โทรศัพท์: 0950165284 อีเมล์: angelgirl2531@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]