โรงเรียนบ้านคลองประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •    

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองประดู่ (วาระที่ ๓) คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ที่ ๒๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

       

  ลำดับ

  ชื่อ – สกุล

  องค์ประกอบ

  ตำแหน่ง

  นายอาแว    หมานสนิท

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานคณะกรรมการ

  นางสาวแวสะหน๊ะ    มะแอ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  นางพรรณพา    พุมเสน

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  นายอับดนวาหับ    เต๊ะหมัดมะ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  นายอารีฟีน   หวันหวัง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  นางศุภมาส    เคี้ยนหิ้น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  นายซูลกิปลี    ดาโตะ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  นายประทีป    นิยมเดชา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายธงฉัตร    จิตทนง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่

  กรรมการและเลขานุการ

       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 0847482949 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาคภูมิ หนิยุหนุ๊ โทรศัพท์: 0866974056 อีเมล์: pk.airso@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]