• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  เศรษฐกิจพอเพียง 

  เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-17 22:22:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบดินทร์ ไชยพยัญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนฤมล ส่งเสริมสุข

 • นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]