โรงเรียนบ้านตาแปด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ๑. นายมานะฮ์ สาและ ประธานกรรมการ ๒. นายอับดุลฮาเล็ม บ่อสู กรรมการผู้แทนศาสนา ๓. นางสมนึก บาเห็ม กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ๔. นางรอมละ ลาเต๊ะ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ๕. นายนาวี บ่อสู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖. นายอีสะมาแอล ดอเล๊าะ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. นายอับดุลเล๊าะ บ่อสู กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ๘. นายฮาโหรน  หมานหีม กรรมการผู้แทนครู ๙. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่่น กรรมการ/เลขานุการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวดวงจิต ทองคำ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวชริษา อัตถเจริญสุข

  • นางสาวบุษรา มะมิงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,838
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาแปด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300130 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เชาวฤทธฺิ์ คงเรือง โทรศัพท์: 0846914468 อีเมล์: nack_n1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]