โรงเรียนบ้านท่าคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านท่าคลองเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านนาทับ  ชื่อ  โรงเรียนบ้านนาทับ  ๒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๓  ใช้สุเหร่าบ้านท่าคลองเป็นสถานที่เรียน มีนายกิ้มฉ้อง วัฒนา  รักษาการครูใหญ่  ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๐  นายแคล้ว  คงยะฤทธิ์ มารักษาการแทนครูใหญ่   ราษฎรเห็นว่าสถานที่คับแคบจึงได้พร้อมใจกันสละทุนทรัพย์   สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลังในเนื้อที่ ๑๘  ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ( บ้านนาเสมียน )  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔   อาคารเรียนถูกพายุพัดพังเสียหายจึงย้ายกลับมาเรียนที่บ้านท่าคลองเดิมและเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านท่าคลอง ใน ปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.๑ ก.ขนาด ๓ ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง    พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สข.อ.๑/๐๐๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน  พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช.๑๐๕/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายศิลปชัย   ผลกล้า  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้รับงบก่อสร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙   โดยได้กลับไปก่อสร้าง
  ในที่ดินบ้านนาเสมียนอีก และใช้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นสาขาที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ทำการต่อเติมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อีก  ๔ ห้องเรียน
  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ นายอ้อม ซ้วนตั้น ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายศิลปชัย  ผลกล้า ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองบริจาคเงินผ่านนักเรียนวันละบาท   ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนที่บ้านท่าคลอง  จำนวน ๑ ไร่  ๑๘ ตารางวา  ในราคา  ๙๐,๐๐๐  บาท และได้จัดหาเงินเพื่อสร้างห้องละหมาดและห้องสมุด   ใช้งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ปี   พ.ศ. ๒๕๔๕ นายสุทิน ร่มสกุล   ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายอ้อม ซ้วนตั้น ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับจัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   ให้นักเรียนและประชาชนได้ใช้เล่นกีฬา  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๒ ไร่  ๑๔๖  ตารางวา    โดยมีผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงดังนี้

                                  พ.ศ. ๒๔๗๓                  นายกิ้มฉ้อง   วัฒนา                                       ตำแหน่งครูใหญ่

                                  พ.ศ. ๒๔๘๐                   นายแคล้ว   คงยะฤทธิ์                                  รักษาการแทนครูใหญ่

                                  พ.ศ. ๒๕๒๒ -๒๕๓๑   นายประเสริฐ   หยะกังฉัตร                             ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                                  พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕    นายสนิท   ไชยชนะ                                    ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                                  พ.ศ. ๒๕๓๕ -๒๕๔๐     นายศิลปชัย ผลกล้า                                     ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                 พ.ศ. ๒๕๔๐  -๒๕๔       อ้อม ซ้วนตั้น                                                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                                 พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๔     นายสุทิน  ร่มสกุล                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                                  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน    นางวาสนา  ทุมมากรณ์                            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านท่าคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074476241 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จีราวรรณ เจริญ โทรศัพท์: 0831939230 อีเมล์: jirattigan_05@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]