• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •               คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม           

  ๑.  ร้อยตำรวจตรีศุภชาติ ทองพรม          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

  ๒.  นายวัชรินทร์ ภู่ภักดีพันธ์                    ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  ๓.  นางเพ็ญณภัท ธรรมโชติ                   ผู้แทนครู                                       กรรมการ

  ๔.  นายณรงค์ กาญจนวรรณ                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ 

  ๕.  นายณัฐจักษ์ สุนทะโร                       ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  ๖. นายไตรรงค์ ขุนราช                            ผู้แทนศิษย์เก่า                          กรรมการ

  ๗.  พระใบฎีกาสมศักดิ์ ฐิตคุโณ               ผู้แทนองค์กรศาสนา                   กรรมการ

  ๘.  พระสมบูรณ์ ฐมทีโป                         ผู้แทนองค์กรศาสนา                   กรรมการ

  ๙.  นายณรงค์ ขุ้มทอง                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ

  ๑๐.  ดร.เวท ไทยนุกูล                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 

  ๑๑.  นายสมพร ช่วยกูล                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ

  ๑๒.  นายนิพนธ์ รวยรื่น                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ

  ๑๓.  นายมานพ แก้วสนิท                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

  ๑๔.  นายเทียบ อวภาค                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

  ๑๕.  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม                                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-06 14:38:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม หวันอาหลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวัฒนา ผลดี

 • นางสุกัญญา สาครินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,962
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7430 0297 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางกฤษณา ไชยธาดา โทรศัพท์: 0937879779 อีเมล์: nui.nui63@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]