• คณะกรรมการนักเรียน
 • นายวรฤทธิ์ ศรีขวัญ ประธานนักเรียน

  นางสาวแก้วมณี ไพบูลย์ รองประธานนักเรียน

  นางสาวพิรุฬห์พร พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  นางสาวแพรพลอย เฉลิมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  นางสาวซอฟีย๊ะ จอมทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายปวริศ โมคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโสต

  นายอนิรุต ส้มเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

  นางสาวธัญวรัตน์ ศรีทองสงค์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-06 14:38:35 น.

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7430 0297 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางกฤษณา ไชยธาดา โทรศัพท์: 0937879779 อีเมล์: nui.nui63@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]