โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •        โรงเรียนบางกล่ำวิทยา  รัชมังคลภาภิเษก  จังหวัดสงขลา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๑  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๓๑  ใช้ชื่อ ในการประกาศจัดตั้งว่า“โรงเรียนบางกล่ำวิทยา”  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓  หมู่ที่ ๑   ตำบลบางกล่ำ  อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่จำนวน  ๔๗  ไร่  ๒๖  ตารางวา  ซึ่ง ได้รับบริจาคที่ดินจากเอกชน  จำนวน  ๙  ราย  ในการริเริ่มการก่อตั้งในช่วงแรกนั้นนายเอิบ วิไลรัตน์  กำนันตำบลบางกล่ำในขณะนั้นร่วมกับ สภาตำบลบางกล่ำ  ได้ดำเนินการริเริ่มในการขอจัดตั้งโรงเรียน  เนื่องจากตำบลบางกล่ำ  (ขณะนั้นยังเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่)         ยังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  นักเรียนจึงต้องเดินทางไปเรียนในตัวเมืองหาดใหญ่  ซึ่งอยู่ห่างไกล             การคมนาคมไม่สะดวก  ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชน  ในอำเภอบางกล่ำมีความเห็นตรงกันในความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งโรงเรียน  ซึ่งในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางกล่ำวิทยา ดังกล่าว

           โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก     เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อ           วันที่  ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑    เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๑  ห้องเรียน          มีนักเรียนจำนวน  ๓๓  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เรียนชั่วคราวจากท่านพระครูพิพัฒชลธาร  เจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส (วัดบางกล่ำ)  อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  มีครู–อาจารย์  จำนวน ๒  คน  โดยมีนายสว่าง  หนูสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน  จนถึงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๓๑  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้          นายอาวุธ  วรรณชาติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา                มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

           ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติจัดสรรเงินในการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบต่าง ๆ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ  จึงได้ย้ายที่เรียนจากวัดชลธาราวาสมาเปิดทำการเรียนการสอนในสถานที่ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๓๒  บนเนื้อที่ ๔๗ ไร่  ๒๖ ตารางวา  โดยก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ.  ๒๕๓๑  ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลจัดให้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงครองพระราชสมบัตินานกว่ากษัตริย์พระองค์ใดกรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกให้โรงเรียนบางกล่ำวิทยา  เป็นโรงเรียนในพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศชื่อใหม่  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๑  เป็น  “โรงเรียนบางกล่ำวิทยา  รัชมังคลาภิเษก” มาถึงปัจจุบัน   โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ใช้อักษร ย่อ บ.ว.ร   มีคำขวัญว่า  “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”         คติพจน์ “สุโข   ปัญญา  ปฏิลาโภ”     ปัญญาทำให้เกิดสุข    และมีสีประจำโรงเรียน  คือ น้ำเงิน  เหลือง  โดยมี นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 21:18:38 น.

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074-328294 อีเมล์: bangklumwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรลดา ไชยดิษฐ์ โทรศัพท์: 074328294 อีเมล์: bangklumwitaya@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]