โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายวิชาญ  ช่วยชูใจ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการ

  2.  นายแปลก  สุวรรณ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  3.  นายธวัช  วิไลรัตน์                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  4.  นายสาคร  ศรีทวีป                    ผู้แทนครู                                           กรรมการ

  5.  นายชาญชัย  ทิพย์มณี              ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

  6.  นายสุวรรณ  สุขบูรณ์                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  7. นายจิระเดช  จุลนิล                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  8. นายดวน  อารมณ์ฤทธิ์              ผู้แทนองค์กรศาสนา                            กรรมการ

  9. นายปัญญา  ศรีลารักษ์             ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 21:18:38 น.

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074-328294 อีเมล์: bangklumwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรลดา ไชยดิษฐ์ โทรศัพท์: 074328294 อีเมล์: bangklumwitaya@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]