โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •      โรงเรียนบางกล่ำวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สืบสานงานพระราชดำริ  มีระบบบริหารจัดกาที่มีประสิทธิภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาิติอย่างต่อเนื่อง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 21:18:38 น.

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074-328294 อีเมล์: bangklumwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรลดา ไชยดิษฐ์ โทรศัพท์: 074328294 อีเมล์: bangklumwitaya@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]