• ITA 2563
  • OtHUfN.jpg

  • ประวัติโรงเรียน
  •       โรงเรียนบ้านบ่อหิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2471 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลโต๊ะละใต้ เปิดการเรียนการสอน ณ บ้านพักขุนภิรมย์กำนันโต๊ะละใต้แิ่งอำเภอทุ่งหว้า เขตปกครองของอำเภอละงู จังหวัดสตูล (ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหนองน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว) โดยมีครูใหญ่คนแรก คือ นายตุด  อโณทัย ปฎิบัติหน้าที่ระหว่าง พุทธศักราช 2471 - 2472

          ต่อมาปี พุทธศักราช 2497 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน (หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล) โดยการอนุมัติจากพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

          โรงเรียนบ้านบ่อหินในปัจจุบันมีพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา มีอาคาร 6 หลัง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-15 16:19:39 น.

โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-775639 อีเมล์: bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอกี่เยาะ อาแว โทรศัพท์: 0862936003 อีเมล์: rokeesarfa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]