• ITA 2563
 • OtHUfN.jpg

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                     รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

                                      โรงเรียนบ้านบ่อหิน

  1. นายดนหมาน ยูหมัด ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

  2. นางจันทรา หม็องพร้า ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

  3. นายยุทธนา แคยิหวา ผู้แทนครู                                       กรรมการ

  4. นางสาวจ๊ะ แคยิหวา ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

  5. นายสุทธิศักดิ์ มณีโส๊ะ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นางร่อเปียน หมาดแหน้ง ผู้แทนศิษย์เก่า                         กรรมการ

  7. นายสักรียา ราโอบ ผู้แทนองค์กรศาสนา                          กรรมการ

  8. นายสุชาติ สวยดี ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

  9. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-15 16:19:39 น.

โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-775639 อีเมล์: bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอกี่เยาะ อาแว โทรศัพท์: 0862936003 อีเมล์: rokeesarfa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]