• ITA 2563
 • OtHUfN.jpg

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
   

  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540

  กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการสรรหา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการสรรหา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-12 20:51:42 น.

โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-775639 อีเมล์: bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอกี่เยาะ อาแว โทรศัพท์: 0862936003 อีเมล์: rokeesarfa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]