• ITA 2563
  • OtHUfN.jpg

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •     โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดการศึุกษาทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-15 16:19:39 น.

โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-775639 อีเมล์: bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอกี่เยาะ อาแว โทรศัพท์: 0862936003 อีเมล์: rokeesarfa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]