โรงเรียนบ้านลำพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  1.  นายจิตร   ลิเป้ว                         ประธานกรรมการ

  2. นายโอฬาร   สงพิน                      กรรมการ

  3.  นายวิชิต  ศรีเรือง                        กรรมการ

  4.   นายวิน  อนุรักษ์                         กรรมการ

  5.   นายเจิม  คำวุ่น                          กรรมการ (เสียชีวิตแล้ว)

  6.   นางสาวออนอุมา  จัมทร์เกษม          กรรมการ

  7.   นางสาวนัยนา  ยุดมั่น                   กรรมการ

  8.   นายประภาศ  ฤทธิเดช                  กรรมการ

  9.   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        โรงเรียนบ้านลำพิกุล                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 09:02:14 น.

โรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0817973590 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางภณสา ศรียาภัย โทรศัพท์: 0878972971 อีเมล์: panasasriyapai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]