โรงเรียนบ้านลำพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายพลสยาม  คงสิน          ตำแหน่ง ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายหัตสนัย  สุขรัตน์          ตำแหน่ง รองประธานคนที่1

  3.เด็กหญิงธนัชชา  มากภิบาล      ตำแหน่ง รองประธานคนที่ 2

  4.เด็กชายรพีภัทร  รักยิ่ง             ตำแหน่ง กรรมการ

  5.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิกุล      ตำแหน่ง กรรมการ

  6.เด็กหญิงศิริกุล  เพ่งพิศ            ตำแหน่ง กรรมการ

  7.เด็กหญิงสาวิตรี  หยู่เกลี้ยง        ตำแหน่ง กรรมการ

  8.เด็กหญิงอาภัสรา  รักยิ่ง           ตำแหน่ง กรรมการ

  9.เด็กหญิงกชกร  มากสอน          ตำแหน่ง กรรมการ

  10.เด็กชายรัฐพงศ์  รัตนบุรี          ตำแหน่ง กรรมการ

  11.เด็กหญิงมนปรียา  โออิน         ตำแหน่ง เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 09:02:14 น.

โรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0817973590 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางภณสา ศรียาภัย โทรศัพท์: 0878972971 อีเมล์: panasasriyapai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]