โรงเรียนบ้านลำพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำพิกุล

  1.    นายนุ่น   เทพสุวรรณ                    ครูใหญ่                        พ.ศ.  2500 - 2512

  2.    นายวิชิต  ชูเทพ                          ครูใหญ่                        พ.ศ.  2512 - 2516

  3.    นายคล่อง  อึ่งทอง                       ครูใหญ่                        พ.ศ.  2516 - 2520

  4.    นายจำเป็น  ชูงาน                        ครูใหญ่                        พ.ศ.  2520 - 2525

  5.    นายถาวร  จิตบุญ                         อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.  2525 - 2528

  6.    นายมนตรี  ยกย่อง                        อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.  2528 - 2530

  7.    นายสมหมาย  เจริญลาภ                 อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.  2530 - 2533

  8.    นายวนิชย์  สายจิตรื่น                     อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.  2533 - 2541

  9.    นายบำรุง  เวชเตง                         อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.  2541 - 2543

      10.   นายอาวร   เหมรัตน์                       ผู้อำนวยการ                  พ.ศ.  2543 - 2549

      11.   นายธัญญา   วิเชียร                       ผู้อำนวยการ                  พ.ศ.  2549 – ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 09:02:14 น.

โรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0817973590 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางภณสา ศรียาภัย โทรศัพท์: 0878972971 อีเมล์: panasasriyapai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]