• ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 • เปิดเทอมใหม่

  ฝ่ายงบประมาณ

  ฝ่ายบุคลากร

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

            โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 1 ถนนย่านตาขาว-โพรงจระเข้ ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2469 โดยมีผู้ใหญ่คลิ้ง  ด้วงแก้ว และกำนันคล้าย  สีนวล  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลโพรงจระเข้ โดยมีนายเวียง  จอมไพรี เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมานายสุด  ชาญวุธ กำนันตำบลในควนได้ย้ายมาตั้งที่ตำบลในควนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2478 ในพื้นที่จำนวน 40 ไร่ มีนักเรียนจำนวน 50 คน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนี้ ดังนี้

  1.       นายเวียง  จอมไพรี                       ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2469-2472

  2.       นายเหิม  เดชพิชัย                        ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2473-2478

  3.       นายหวาน  ไพรินทร์                     ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2479-2483

  4.       นายเหิม  เดชพิชัย                        ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2484-2489

  5.       นายพร้อม  ทองพิทักษ์                   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2490-2492

  6.       นายพร้อม  อินทร์รักษ์                   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2493-2495

  7.       นายลาภ  เศษวิชัย                       ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2496-2498

  8.       นายมี  ศรีสุข                             ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2499-2500

  9.       นายเพ็ง  ศรีบุญ                          ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2500-2507

  10.   นายพิน  คงพูล                           ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2508-2515

  11.   นายเผดื่อง  รักษ์ศรี                      ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2516-2520

  12.   นายประสงค์  ลายทองสุข               ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2521-2522

  13.   นายเผดื่อง  รักษ์ศรี                      ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2523-2528

  14.   นายพีระศักดิ์  ว่องวชิราพาณิชย์        ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2529-2535

  15.   นายคำนึง  ยงค์ประเดิม                 ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2536-2537

  16.   นายสมหมาย  เจริญลาภ                ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2538-2554

  17.   นายทวี  ศรีคง                           ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2554-2560

  18.  นายมาโนช  โสธารัตน์                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560-จนถึงปัจจุบัน

  โรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับ  ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างและงบประมาณสนับสนุนอื่นมาโดยตลอด  ปัจจุบันในปีการศึกษา 25ุ63 มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียนจำนวน 223 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล  และเป็นโรงเรียนคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-22 14:47:58 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0-7557-6252 อีเมล์: nonghang_school@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: ประกายดาว ทองพิทักษ์ โทรศัพท์: 0911625339 อีเมล์: prakaydao_aoe@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]