• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •                                          

                                           ชื่อ - สกุล   :  นายวรกร สุวรรณ์
                                           ตำแหน่ง     :  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ๓
                                           โทรศัพท์    :  084 065 9957
                                           E-mail       :  akalak_s@yahool.co.th


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:46:35 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: wichianmatu3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว โทรศัพท์: 0896491505 อีเมล์: facesomporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]