• สถิติเว็บไซต์
  • website hits counter
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี พ.ศ. 2563 

    โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ เป็นโรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative School) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บนพื้นฐานความพอเพียง 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:46:35 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: wichianmatu3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว โทรศัพท์: 0896491505 อีเมล์: facesomporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]