• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

    สริมสร้างความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 17:02:56 น.

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]