• ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 • a157ff81502a8728c402dd26e0dc2473.jpg

 • ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • f6128fc032a4b78aa08bfd62ebde82a8.jpg

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •      ๑. จัดการศึกษาเพื่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

       ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ

       ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:06:57 น.

โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-676061 อีเมล์: bhtw93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายผดุง แดงทอง โทรศัพท์: 0810951861 อีเมล์: Dangthong2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]