โรงเรียนบ้านต้นประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


  • QR Cordแบบปประเมิน
  • กำลังดำเนินการ

  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านต้นประดู่   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลชะรัด  5    ตั้งอยู่ที่สุเหร่าบ้านต้นประดู่  หมู่ที่  3  ตำบลชะรัด  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.  2482  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านมระโหม   ปี  พ.ศ. 2498   ได้ย้ายไปตั้งที่วัดควนขี้แรด  ประชาชนในบ้านชะรัดจึงได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนบ้านต้นประดู่ขึ้นใหม่  ตั้งอยู่บ้านท่ายาง  หมู่ที่  4  ตำบลชะรัด  โดยมีนางเจ๊ะหนาบ  สุวรรณวงศ์  นางหละโสม  ติ้งหมาด  นางแมะสอ  ยาชะรัด  นายไข่  ไชยสมุทร   และนางหนูเล็ก  เส็มหมาด  เป็นผู้บริจาคที่ดินให้  จำนวน  5  ไร่   ซึ่งมีนายกาจ   สุวรรณวงศ์  เป็นผู้ประสานงานกับผู้บริจาคที่ดิน   และต่อมาได้มีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากชาวบ้านข้างเคียง  จนเป็นพื้นที่ติดต่อกันเป็นจำนวน  10  ไร่  23  ตารางวา  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีที่ดินอีก  1  แปลงเป็นเอกเทศลักษณะเป็นที่ดินว่างเปล่า  ได้มาโดยผู้ปกครองท้องที่ได้สงวนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนบ้านต้นประดู่  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2477  ตั้งอยู่ที่บ้านควนท้อน  ตำบลเดียวกัน  เนื้อที่  5  ไร่  2  งาน  93   ตารางวา  (5-2-93)   ทะเบียนที่  571

                            ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา   2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  และ ระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น 323 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีผู้บริหารตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน  รวม  10  คน 

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-26 10:10:03 น.

โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-614399 อีเมล์: bantonpradu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุราณี ยอดขาว โทรศัพท์: 0819690161 อีเมล์: noitondo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]