โรงเรียนบ้านต้นประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • QR Cordแบบปประเมิน
 • กำลังดำเนินการ

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายก้อดิ่น  ยาชะรัด                       ประธานกรรมการ

  2.  นายยะโกบ  หมานมุ่ย                     กรรมการ

  3.  นางอะนุรัย  รักษาพราหมณ์             กรรมการ

  4.  นายปรีชา  หนาเหตุ                        กรรมการ

  5.  นางกัลยา  โอดภิบาล                      กรรมการ

  6.  นายไพรัตน์  รอดเด็น                       กรรมการ

  7.  นายฮ่าเฉ็ม  โส๊ะขาว                        กรรมการ

  8.  นายอนันต์  วัชรจิรโสภณ                  กรรมการ

  9.  นายเหม  นุ่นหยู่                              กรรมการ

  10.  นายสมเกียรติ  เหมริหนี                  กรรมการ

  11.  นายราเชนทร์  สรรนุ่ม                      กรรมการ

  12.  นายดลเหลาะ  เหมริหนี                   กรรมการ

  13.  นายธเนศ  แก้วน้อย                         กรรมการ

  14.  นางดาริน  พรหมทอง                       กรรมการ

  15.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นประดู่      กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-26 10:10:03 น.

โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-614399 อีเมล์: bantonpradu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุราณี ยอดขาว โทรศัพท์: 0819690161 อีเมล์: noitondo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]