โรงเรียนบ้านต้นประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • QR Cordแบบปประเมิน
 • กำลังดำเนินการ

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายอภิสิทธิ์  เส็มหย้ง                  ประธานกรรมการ

  เด็กชายบิลาน   เหล็มสัน                   รองประธาน

  เด็กหญิงวรรณรสา  หวังขวัญ             กรรมการ

  เด็กชายสราวุฒิ  ปานดำ                    กรรมการ

  เด็กชายธนภัทธ  ริเหร่า                      กรรมการ

  เด็กหญิงอุษณีย์  เนียมเกตุ                กรรมการ

  เด็กชายอัลมาล  ไหมหมาด               กรรมการ

  เด็กหญิงณัฐพร  เส็นบัตร                   กรรมการ

  เด็กหญิงเกศราภรณ์  นุ่นหยู่               กรรมการ

  เด็กหญิงนัจมิน  หม้าเหล็ม                กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-26 10:10:03 น.

โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-614399 อีเมล์: bantonpradu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุราณี ยอดขาว โทรศัพท์: 0819690161 อีเมล์: noitondo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]