โรงเรียนบ้านต้นประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • QR Cordแบบปประเมิน
 • กำลังดำเนินการ

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในด้านความรู้คู่คุณธรรม
  2. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-26 10:10:03 น.

โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-614399 อีเมล์: bantonpradu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุราณี ยอดขาว โทรศัพท์: 0819690161 อีเมล์: noitondo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]