โรงเรียนบ้านยางขาคีม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • แบบประเมินออนไลน์
 • IIT ยางขาคีม
  EIT ยางขาคีม
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางขาคีม

  1. นายทวี  ทองแป้น                   ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นางจุไรภรณ์  บุญณะทอง        ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 

  3. นางนุกูล  ดำชื่น                      ผู้แทนครู

  4. นางสุภาพ  ศรีสุวรรณ์              ผู้แทนชุมชน

  5. นายสานิตย์  เกื้อจอก              ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  6. นายกวี  แสงเขียว                   ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายห่วง  ดำมุสิก                    ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายวิระวุฒน์  ศรีสุวรรณ์           ผู้แทนผุู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายคำรน  เอียดประพาฬ          เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:24:45 น.

โรงเรียนบ้านยางขาคีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650080 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร พันธ์มีศรี โทรศัพท์: 0957786817 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]