โรงเรียนบ้านยางขาคีม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • แบบประเมินออนไลน์
 • IIT ยางขาคีม
  EIT ยางขาคีม
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านยางขาคีม

  1. เด็กหญิงจิดาภา  นวลเมือง                   ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงวินันทา  แก้วสุข                      รองประธานคนที่ 1

  3. เด็กหญิงกนกรดา  อินทองช่วย              รองประธานคนที่ 2

  4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มะเดื่อ                    เหรัญญิก

  5. เด็กหญิงศลิษา  ชูดำ                            เลขานุการ

  6. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญขำ                       ฝ่ายวิชาการ

  7. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญณะทอง              ฝ่ายกีฬา

  8. เด็กชายพิชิตชัย  ดำมุณี                       ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

  9. เด็กหญิงเบญญาภา  สมสมัย                ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

  10. เด็กหญิงภาวดี  นวลเมือง                  ฝ่ายนักเรียนสัมพันธ์

  11. เด็กหญิงจุฬากาฬ  ศรีสุวรรณ์             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  12. เด็กหญิงชลธิณี  นุ่นด้วง                    ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:24:45 น.

โรงเรียนบ้านยางขาคีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650080 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร พันธ์มีศรี โทรศัพท์: 0957786817 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]