โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1

  ร้อยโทสวัสดิ์  จงหวัง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  พระครูสุตธรรมาภิรักษ์

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  3

  พระอธิการสนอง  ธมฺมาวุโธ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  4

  นางกาลย์ศิริ  คงมี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  5

  นายสามารถ  ฉิมสังข์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  6

  นายจำเริญ  ยั่งยืน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  7

  นายเฉลิม  ชูสง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8

  นายนิตย์  ขวัญพรหม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9

  นายมนูญ  สุทธิวงศ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  10

  นายพีรพงศ์  บาลทิพย์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  11

  นางสาวพนม ช่วยจันทร์

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  12

  นายอนุชา  เฉลาชัย

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  13

  นายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  14

  นางจิรนันท์  รักสุวรรณ์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  15

  นายสมโชค วรรณเวช

  เลขานุการ

  เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]