โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. นายแทนตะวัน  เอกชนก   ประธานกรรมการ

  2. นายทัศไนย  ส่งเสือ  รองประธาน

  3. นายณัฐพงศ์  สงจันทร์  กรรมการ

  4. นายอัษฎาวุธ  หนูเกลี้ยง  เหรัญญิก

  5. นายวรเดช  เศรษฐสุข  กรรมการ

  6. นายธนกร  แก้วอินทร์  กรรมการ

  7. นายธนภัทร  เย่ี่ยมศักดิ์  กรรมการ

  8. นางสาวรัฐติกาล  หนูชู  กรรมการ

  9. นางสาวปวีณา  ตั้งซ้าย  กรรมการเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]