• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • นโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษา

  แผนการพัฒนาโรงเรียน รายปี
  แผนพัฒนาโรงเรียน 3 ปี

  1. ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  2. ร่วมโครงการโรงเรียนดี 4 มุมเมือง
  3. ร่วมโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมกับ สสส.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 19:40:11 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]