โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
  โรงเรียนประภัสสรรังสิต จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาฃาติและมาตรฐานสากล  โดยยึดหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

  ปรัชญา  
  การศึกษาคือดวงตาของชีวิ

  พุทธภาษิต
  ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นเครื่องประดับอันทรงค่า)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]