โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)
 •       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
          โรงเรียนควนขนุนขอประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

   

                              

  6 ช่องทางเรียนออนไลน์
  รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

        1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
        2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
        3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
        4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
        5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด 
  Play Store หรือ App Store

        6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel                                                                                       


  ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

           

  ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

     ประถม/มัธยม
     ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.

     ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.          

   

  ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนควนขนุน

             โรงเรียนควนขนุนเดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498    ที่โรงเรียนบ้านควนขนุน  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนายสิลาช  ถาวโรจน์ เป็นผู้ก่อตั้ง  และนายเพียร สุวรรณเทพ เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2500 ได้ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนบ้านไสยาว หมู่ที่ 9   ตำบลโตนดด้วน และได้เปลี่ยนสังกัดจากกองการประถมศึกษา เป็นกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ชื่อ โรงเรียนควนขนุน ”  

           เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตามหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน  

          โรงเรียนควนขนุนตั้งอยู่ที่บ้านไสยาว เลขที่ 145 หมูที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110 ปัจจุบัน เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7468-1773 โทรสาร 0-7468-2142

           สีประจำโรงเรียน : สีม่วง เหลือง

           ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นอิทนิล

           อักษรย่อประจำโรงเรียน : ค.น.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:41:02 น.

โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: kkn@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: kesorn malamai โทรศัพท์: 0814289787 อีเมล์: kesorndet@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]