โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ศุนย์คอมพิวเตอร์

งานพัฒนาบุคลากร
งานบริการ
งานระบบอินเตอร์เน็ต
ผลงานดีเด่น

ประวัติโรงเรียนปัญญาวุธ

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนปัญญาวุธ( Panyawut School)


ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระครูวิจิตรปัญญาทร
 

วันสถาปนาโรงเรียน : 15 เมษายน 2525

 

คติพจน์ของโรงเรียน :
 
ปญฺญา นรานํ รตตนํ
 
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน
 
สีประจำโรงเรียน :

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความเป็นผู้มีคุณธรรม ความเป็นผู้รู้จริง
 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเปิดเผยตรงไปตรงมา
 
อักษรย่อโรงเรียน : ป.ว.
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-30 14:00:09 น.

นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางพนิดา ชูรักษ์
นางส่องแสง อินทองแก้ว

สือออนไลน์

ครูวิลารัศมิ์ รักธรรม
ครูนิตยา อนุวัฒนวงค์
ครูทิพวรรณ ชูตรัง
ครูกมลรัตน์ บุญเรืองขาว 
ครูประจวบ บุญจันทร์
ครูผุสดี คงไข
ครูวิมล หนูนุ่ม
ครูผุสดี คงไข่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,411
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jraktham@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]