• ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนปัญญาวุธ( Panyawut School)


  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระครูวิจิตรปัญญาทร
   

  วันสถาปนาโรงเรียน :  เมษายน 2525

   

  คติพจน์ของโรงเรียน :
   
  ปญฺญา นรานํ รตตนํ
   
  ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน
   
  สีประจำโรงเรียน :

  สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความเป็นผู้มีคุณธรรม ความเป็นผู้รู้จริง
   
  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเปิดเผยตรงไปตรงมา
   
  อักษรย่อโรงเรียน : ป.ว.

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-04 16:57:24 น.

โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: wilarat.r@obec.moe.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]