• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายประสพ ทองสม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  2.นางช่อผกา ทองสง กรรมการผู้แทนครู

  3.นายอนันต์ จันทร์รัตน์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  4.นายชาติชาย  ศรีหนูสุด  กรรมการผู้แทนอปท.

  5.นายอภิชาต คงวุ่น  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  6.พระอธิการจิตรกร ภูริปุญโญ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  7.พระมหาพิศักดิ์ สุทธิญาโณ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.นายเจียร สงรอด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.นายบุญพา เกื้อทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10.ดต.บุญมา เพ็งช่วย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.นายวิชาญ มาแดง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.พตท.วิสุทธิ์ ข้องจิตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.นายบุญสนอง สังมาข์มาศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.นายสาโรจน์ โสภณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15.ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุธ   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-04 16:57:24 น.

โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: wilarat.r@obec.moe.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]