• โครงสร้างหน่วยงาน
 • โรงเรียนปัญญาวุธ บริหารจัดการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน

                            1.กลุ่มบริหารงานบุคคล

                            2.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

                            3.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                            4.กลุ่มบริหารงานทั่วไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-04 16:57:24 น.

โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: wilarat.r@obec.moe.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]